9 kap. Om rätt att göra eller taga testamente

1 § Den som fyllt aderton år må genom testamente förordna om sin
kvarlåtenskap. Testamente må ock göras av underårig, som är eller varit
gift eller som efter fyllda sexton år vill förordna om egendom, över
vilken han äger själv råda. Lag (1974:237).

2 § Förordnande till annan än den som är född vid testators död eller då
är avlad och sedermera födes med liv är utan verkan.

Utan hinder av vad nu är sagt gäller förordnande, enligt vilket blivande
arvsberättigade avkomlingar till någon, som enligt första stycket äger
taga testamente, skola erhålla egendom till full ägo sist vid dennes död
eller då annan, som skall åtnjuta rätt till egendomen, avlider eller hans
rätt eljest upphör. Ej må i sådant förordnande olikhet göras mellan
syskon, vilka ej äro födda eller avlade vid testators död.

3 § Om rätt för utländsk medborgare att här i riket taga testamente
gäller vad om utlännings rätt att taga arv är stadgat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.