15 kap. Ärenden om äktenskaps ingående

1 § En ansökan om tillstånd till äktenskap enligt 2 kap. 1
eller 3 § prövas av länsstyrelsen i ett län där en sökande är
folkbokförd. Saknas en sådan behörig länsstyrelse prövas
ansökan av Länsstyrelsen i Stockholms län.

I ärenden som rör underårig skall länsstyrelsen bereda den
underåriges vårdnadshavare tillfälle att yttra sig, om det kan
ske. Yttrande samt de upplysningar som kan vara av betydelse
för frågans bedömning skall inhämtas från socialnämnden i den
kommun där den underårige är folkbokförd eller, om den
underårige inte är folkbokförd här i landet, i den kommun där
han eller hon vistas. En annan socialnämnd som har tillgång
till upplysningar som kan vara av betydelse i frågan är skyldig
att lämna sådana på begäran av den socialnämnd som skall yttra
sig. I ärenden som rör halvsyskon skall länsstyrelsen inhämta
yttrande från Socialstyrelsen.

Ett beslut att tillåta en underårig att ingå äktenskap får
överklagas av den underåriges vårdnadshavare.
Lag (2004:142)

2 § Skatteverkets beslut i fråga om hindersprövning får
överklagas hos en länsrätt inom vars domkrets någon av dem
som begärt hindersprövningen är folkbokförd. Finns ingen
sådan behörig länsrätt, överklagas beslutet hos Länsrätten i
Stockholms län.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2009:253).

3 § Beslut av särskilt förordnade vigselförrättare om
förrättande av vigsel får överklagas hos länsstyrelsen.
Lag (2009:253).

4 § Länsstyrelsens beslut om tillstånd till äktenskap eller om
förrättande av vigsel får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1995:1681).

5 § Länsstyrelsens beslut att inte förordna någon som
vigselförrättare får inte överklagas. Lag (2009:253).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.