16 kap. Registreringsärenden

1 § För hela landet gemensamt skall föras ett äktenskapsregister för
inskrivning av de uppgifter som skall registreras enligt denna balk eller
som skall tas in i registret enligt andra bestämmelser.

Närmare föreskrifter om hur äktenskapsregistret skall föras meddelas av
regeringen.

2 § Ansökan om registrering görs hos tingsrätt.

Till ansökan skall fogas den handling som skall registreras. Begärs
registrering av en gåva som inte har skett skriftligen, skall uppgift om
gåvan lämnas i en handling som har undertecknats av båda makarna.

Beträffande anmälan om bodelning finns bestämmelser i 9 kap. 1 § andra
stycket.

3 § När handlingen registrerats skall rätten genast översända en
kopia till den myndighet som för äktenskapsregistret med uppgift om
dagen då handlingen gavs in till rätten.

Begärs registrering av en gåva, skall tingsrätten låta föra in en
kungörelse om detta i Post- och Inrikes Tidningar och i ortstidning.
Detsamma gäller om makar gör en anmälan om bodelning enligt 9 kap. 1 §
andra stycket eller om makarna eller en av dem ger in en
bodelningshandling för registrering. Lag (1996:243).

4 § Om ansökan bifalls, anses registrering ha skett den dag handlingen
kom in till rätten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.