Arbetsrättsexperten omdöme – Winston is back!

Arbetsrättsexperten omdöme, styrka och erfarenhet, säger de; och visar upp ingen annan än det nya tillskottet I form av Bo Villner I egen person. Arbetsrättsexperten som snabbt tagit ställning som sveriges ledande juristbyrå inom arbetsrätt, gör ytterligare en stjärnrekrytering genom Bo Villner. Den stora kompetens som nu ansluter byrån är ingen mindre än fader av bastubadarprincipen och en av Sveriges absolut mest meriterade jurister.