Det är visst möjligt att gå vidare med Las-förslaget

REPLIK. Det är fullt möjligt att gå vidare med Las-förslaget med beaktande av de lagtekniska synpunkter som framförts av remissinstanserna. Det är dessutom önskvärt att så sker eftersom den svenska modellen historiskt fungerat bäst när parterna har kommit överens om reglerna, skriver medlarna Bengt Huldt och Kurt Eriksson.