”Ett lagförslag kan inte vila på övertygelse om intetioner”

SLUTREPLIK. Det kan inte accepteras att några av de mest centrala frågorna i arbetsrätten regleras med stöd av någon form av hänvisning till övertygelse om parternas goda intentioner, skriver forskarna Erik Sjödin och Erik Selberg.