Över 40 procent utrikes födda i vissa LO-förbund

FORSKNING. När LO-medlemmen går till jobbet är det till ett mångkulturellt arbetsliv. Var fjärde arbetare är född utomlands. Trots vikande organisationsgrad speglar sig utvecklingen i LO:s medlemskår, visar forskning av professor Anders Kjellberg.