Vad gäller för projektanställningar?

EU-DOM. Domstdolen har avgjort vilket ansvar förvärvaren av en verksamhet har för projektanställningar.