Etikettarkiv: Fastighetsägare

Rätt att ingripa mot tveksam avloppsrening

Rätt att ingripa mot tveksam avloppsrening! Mmd: Egentligen bör alla fastighetsägare runt sjön behandlas lika då det gäller arbetet med att uppfylla EU:s vattendirektiv till år 2015. Men miljönämnden har haft rätt att förelägga en fastighetsägare att åtgärda avloppsanläggningen före den tidpunkten. Anläggningen, vars reningsförmåga är oklar, är gammal med känslig lokalisering.

Rättsområde: Miljörätt Fortsätt läsa Rätt att ingripa mot tveksam avloppsrening

Fastighetsägare undgår miljösanktionsavgift

Fastighetsägare undgår miljösanktionsavgift! Mmd: Det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift av fastighetsägaren för att han anlagt den nya avloppsanläggning utan att ha fått ett skriftligt tillstånd. Han har lämnat det underlag som krävts för miljökontoret skulle haft möjlighet att meddela ett sådant tillstånd innan förbudet att använda den gamla anläggningen skulle inträda.

Rättsområde: Miljörätt Fortsätt läsa Fastighetsägare undgår miljösanktionsavgift