Etikettarkiv: Juridik

Även hovrätten nekar god man ersättning vid inlösentvist

Även hovrätten nekar god man ersättning vid inlösentvist! Hovrättsbeslut: Minoritetsaktieägarnas gode man har inte rätt till ersättning, enligt reglerna om kostnader för skiljeförfarande i den gamla lagen om aktiebolag, av moderbolaget för arbete och utlägg i inlösentvisten. Efter att skiljedomen överklagats är det i stället rättegångsbalkens regler som ska tillämpas.

Rättsområde: Aktiebolagsrätt, Allmän processrätt Fortsätt läsa Även hovrätten nekar god man ersättning vid inlösentvist

Massatillverkare förlorar patent för att behandla luktgaser

Massatillverkare förlorar patent för att behandla luktgaser! Patentbesvärsrätten: Det är inte överraskande att en massafabriks luktgaser innehåller ammoniak och att det är bra om den halten kan minskas innan förbränning så att innehållet av miljöfarliga ämnen kan minskas. PBR gör en annan bedömning än PRV och anser att uppfinningshöjden saknas i ett patent för att behandla luktgaser.

Rättsområde: Patenträtt Fortsätt läsa Massatillverkare förlorar patent för att behandla luktgaser

Tveksam tidpunkt för brottet friar från barnvåldtäkt

Tveksam tidpunkt för brottet friar från barnvåldtäkt! Hovrättsdom: Åtalet mot en pojke för våldtäkt mot barn ogillas. Det kan inte med tillräcklig grad av säkerhet uteslutas att ett eventuellt övergrepp ägt rum innan han fyllde 15 år. Både målsäganden och ett vittne lider av ADHD och har svårigheter med tidsuppfattningen.

Rättsområde: Brott mot person Fortsätt läsa Tveksam tidpunkt för brottet friar från barnvåldtäkt

Konkurrent vilseledde om TeliaSonera

Konkurrent vilseledde om TeliaSonera! Marknadsdomstolen: Svensk Infrastrukturs marknadsföringserbjudande om anslutning till fibernät bedöms vara svåröverskådligt, otydligt och i avsaknad av relevant information. Marknadsföringen innehöll dessutom vissa påståenden som indirekt utpekade TeliaSonera på ett negativt och falskt sätt. Marknadsföringen anses vilseledande.

Rättsområde: Marknadsrätt Fortsätt läsa Konkurrent vilseledde om TeliaSonera

Tror inte på förklaringen om sexköp

Tror inte på förklaringen om sexköp! Hovrättsdom: Med teckenspråk fick polismannen klarlagt att den utländska prostituerade kvinnan skulle sälja sex till mannen vid ratten. Bilförarens förklaring att han bara skulle skjutsa kvinnan till sjukhuset lämnas utan avseende och han döms för försök till köp av sexuell tjänst.

Rättsområde: Brott mot person, Brott mot samhället Fortsätt läsa Tror inte på förklaringen om sexköp

Mångmiljonersättning för oförutsedda skador

Mångmiljonersättning för oförutsedda skador! Mmd: Verksamhetsutövaren vid Yttertängers vattenkraftverk måste betala 10,2 miljoner kronor för de så kallade oförutsedda skador sågverket drabbas av vid en översvämning sommaren 2000. Domstolen går helt på den skadedrabbades bevisning. Otillräcklig avbördningsförmåga hos regleringsdammen orsakade vattenhöjningen.

Rättsområde: Miljörätt Fortsätt läsa Mångmiljonersättning för oförutsedda skador

Omöjligt hindra parallellimport av ompaketerade läkemedel

Omöjligt hindra parallellimport av ompaketerade läkemedel! EU-domstolen: Innehavare av varumärke knutet till läkemedel som är föremål för parallellimport kan inte motsätta sig att denna vara i ompaketerat tillstånd säljs vidare, på grund av vilket företag som anges som ompaketerare på den nya förpackningen.

Rättsområde: EG-immaterialrätt Fortsätt läsa Omöjligt hindra parallellimport av ompaketerade läkemedel

Påstående om ”Sveriges bästa bemanningsföretag” vilseledande

Påstående om ”Sveriges bästa bemanningsföretag” vilseledande! Marknadsdomstolen: Olika underlag användes i en marknadsundersökning varför det är oklart om resultaten är jämförbara. Att StudentConsulting kallar sig ”Sveriges bästa bemanningsföretag” baserat på undersökningen är därför vilseledande.

Rättsområde: Marknadsrätt Fortsätt läsa Påstående om ”Sveriges bästa bemanningsföretag” vilseledande

Underrättelse om skadestånd höll inte måttet

Underrättelse om skadestånd höll inte måttet! Hovrättsbeslut: Hyresgästföreningens rätt till skadestånd för att hyresvärden tagit ut högre hyra än den framförhandlade är förlorad när det gäller en av de tre hyresgästerna. Anspråket framställdes i mejl till hyresnämnden i annat ärende mellan parterna. Det meddelandet uppfyller inte kraven på en underrättelse enligt hyresförhandlingslagen.

Rättsområde: Hyresrätt Fortsätt läsa Underrättelse om skadestånd höll inte måttet