14 kap. Om delgivning och klander av testamente

1 § har upphävts genom lag (1989:308).

2 § har upphävts genom lag (1989:308).

3 § har upphävts genom lag (1989:308).

4 § Testamente skall delges arvinge genom överlämnande av
testamentshandlingen i bestyrkt avskrift eller, i fråga om muntligt
testamente, protokoll över förhör med testamentsvittnena eller annan
skriftlig uppgift om testamentets innehåll. Delgivning behövs dock inte
med en arvinge som har godkänt testamentet.

Efterlämnar testator, jämte make, arvingar som avses i 3 kap. 2 §, må
testamentet, såvitt dessa angår, delgivas dem som vid tiden för
delgivningen äro närmast till arv efter testator.

Äro flera testamentstagare, gäller delgivning, som verkställts av en
bland dem, jämväl för de övriga. Lag (1989:308).

5 § Vill arvinge göra gällande att testamente är ogillt enligt 13 kap.,
skall han därom väcka klandertalan inom sex månader efter det han erhöll
del av testamentet såsom i 4 § är stadgat. Försittes denna tid, är rätt
till talan förlorad.

Om påkallande av jämkning i testamente för utfående av laglott stadgas i
7 kap.

6 § Arvinges rätt att väcka talan om klander av testamente övergår ej
till hans borgenärer. Lag (1975:245).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.