Ann-Katrine Roth: Kvotering och fake news

KRÖNIKA. Dagens Industri, DI, har ifrågasatt hur några av börsens största fondförvaltare driver sitt mångfalds och inkluderingsarbete. Bland annat anses att ”kvoteringsregimer” håller på att breda ut sig i kölvattnet av den amerikanska människorättsrörelsen Black Lives Matters som arbetar mot strukturell diskriminering.

Svenska lagar, praxis & regler!