17 kap. Om arvsavtal

1 § Har någon i fråga om arv efter den som ännu lever träffat avtal med
annan än denne, är det ogillt.

Samma lag vare om avtal angående rätt på grund av testamente.

2 § Avsäger sig arvinge, genom godkännande av testamente eller eljest,
skriftligen hos arvlåtaren sin rätt till arv, är det gällande.
Bröstarvinge äger dock utfå sin laglott, med mindre han avstått från
denna mot skäligt vederlag eller ock egendom, svarande mot laglotten,
tillkommer arvingens make enligt testamente eller tillfaller hans
avkomlingar enligt lag eller testamente med föreskrift om fördelning på
sätt om bröstarv är stadgat.

En underårig får inte avsäga sig arv. Den som har förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken får inte avsäga sig arv utan förvaltarens
skriftliga samtycke.

Om något annat inte framgår av omständigheterna, gäller arvsavsägelse
också mot arvinges avkomlingar. Lag (1988:1255).

3 § Avtal, varigenom arvlåtare förfogat över sin kvarlåtenskap, är ej
gällande. Utfästelse om gåva, som icke må göras gällande under givarens
livstid, är giltig allenast såvitt följer av vad om testamente är
stadgat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.