Bilaga 3 – Uppställningsform II för resultaträkning (rapportform med funktionsindelning)

Uppställningsform II för resultaträkning (rapportform med funktionsindelning) enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) (Bilaga 3)

1. Nettoomsättning

2. Kostnad för sålda varor

3. Bruttoresultat

4. Försäljningskostnader

5. Administrationskostnader

6. Övriga rörelseintäkter

7. Övriga rörelsekostnader

8. Intäkter från andelar i koncernföretag

9. Intäkter från andelar i intresseföretag

10. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

11. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

12. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

13. Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om kostnader avseende koncernföretag)

14. Extraordinära intäkter

15. Extraordinära kostnader

16. Bokslutsdispositioner

17. Skatt på årets resultat

18. Övriga skatter

19. Årets resultat
Lag (1999:1112).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.