Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser

1980:1102

4. Fråga huruvida handelsbolag eller enkelt bolag föreligger skall
intill utgången av år 1994 bedömas enligt äldre lag. Enkelt bolag, som
från och med den 1 januari 1995 blir handelsbolag, skall ansöka om
registrering före nämnda dag. Lag (1992:1210).

1993:760

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. För handelsbolag och enkla bolag som har bildats enligt äldre lag
gäller den nya lagen med det undantag som följer av punkten 3.

3. För handelsbolag som har bildats före den 1 januari 1995 gäller 1
kap. 1 § i sin äldre lydelse till utgången av år 1995. Om ett sådant
bolag vid utgången av 1995 inte har förts in i handelsregistret är
bolaget upplöst.

1999:1089

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 1999.

2000:184

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter
gäller för beräkning av ränta som avser tid före
ikraftträdandet.

2002:353

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. I fråga om
räkenskapsår som inleds före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2005:247

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

2. Bestämmelserna i 1 kap. 2 a § gäller inte om pensions- eller
personalstiftelsen har inträtt som bolagsman i handelsbolaget
före lagens ikraftträdande och ansökan om registrering av
bolagsavtalet har kommit in till Bolagsverket före utgången av
december 2005.

2006:867

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 2006.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.