Avd. IV – Inkomstslaget tjänst

AVD. IV INKOMSTSLAGET TJÄNST
10 kap. Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget tjänst

Avgränsningen av inkomstslaget
Definitioner
Pension
Periodiskt understöd
Försäkring tecknad i samband med tjänst
Beskattningstidpunkten
Intäkter
Kostnader
Resultatet
11 kap. Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst
Huvudregel
Förmåner vid tjänsteresa och vid representation
Förmåner i samband med fredsbevarande tjänst
Förmåner till skattskyldiga med sjöinkomst
Tryggande av tjänstepension
Varor och tjänster av begränsat värde
Kläder
Statsministerns tjänstebostad
Statsråds resa med statsrådsbil
Personalvårdsförmåner
Rabatter
Gåvor till anställda
Förvärv av aktier
Utbildning vid omstrukturering m.m.
Hälso- och sjukvård
Grupplivförsäkringar m.m.
Gruppsjukförsäkringar
Ersättningar till statligt anställda stationerade utomlands m.m.
Ersättningar till utstationerad personal vid Europaskolorna
Ersättningar till utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner
Ersättningar för tjänstgöring hos det svenska totalförsvaret
Resa vid anställningsintervju
Inställelse- och arbetsresor
Flyttningsersättningar
Ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet
Ersättningar vid arbetskonflikt
Sjukpenning m.m.
Föräldrapenning och vårdbidrag
Ersättningar vid utbildning och arbetslöshet
Utvecklingsersättningar till ungdomar
Studiestöd
Ersättningar vid arbetslöshet
Livräntor
Engångsbelopp
Barnpension
Ersättningar från arbetsgivare som står självrisk
Ersättningar för sjukvårdsutgifter
Utländska pensionsförsäkringar
Egenavgifter
Förbjudna lån
Marie Curie-stipendier
Periodiska understöd
Ersättning till dagbarnvårdare

12 kap. Vad som ska dras av i inkomstslaget tjänst
Huvudregel
Inskränkningar i avdragsrätten
Beloppsgränser
Utgifter för vissa skattefria ersättningar
Skattskyldiga med sjöinkomst
Tjänsteresor med egen bil eller förmånsbil
Ökade levnadskostnader vid tjänsteresor
Övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten
Vanlig verksamhetsort och tjänsteställe
Maximibelopp och normalbelopp
Vistelse i mer än ett land
Avdrag för logi
Avdrag för måltider och småutgifter
Minskat avdrag på grund av kostförmåner
Tillfälligt arbete på annan ort
Dubbel bosättning
Ytterligare förutsättningar för avdrag
Beräkningen av avdragen
Minskat avdrag på grund av kostförmåner
Hemresor
Inställelseresor
Arbetsresor
Utgifter för utbildning vid omstrukturering m.m.
Skyddsutrustning och skyddskläder
Förluster på grund av redovisningsskyldighet
Pensionsutgifter
Egenavgifter
Hobbyverksamhet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.