15 kap. Rätt till elektrisk kraft

1 § Rätt till elektrisk kraft för belysning, drivkraft eller annat
sådant ändamål får upplåtas i fastighet till vilken elektrisk
kraftstation hör.  Med elektrisk kraftstation avses generator-,
transformator-, omformare-, ackumulator- eller kopplingsstation.

2 § Avtal om rätt till elektrisk kraft skall upprättas skriftligen.  I
upplåtelsehandlingen skall anges den kraftstation från vilken kraften
skall tillhandahållas samt den fastighet till vilken stationen hör.
Upplåtelse som icke uppfyller dessa föreskrifter har ej verkan som
upplåtelse av rätt till elektrisk kraft.

3 § Rätt till elektrisk kraft får överlåtas. Överlåtaren svarar dock för
de skyldigheter som enligt upplåtelseavtalet åligger honom, om ej
upplåtaren godtager den till vilken rättigheten överlåtits.

Första stycket äger motsvarande tillämpning på rättighetens övergång
genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.