Etikettarkiv: Aktiebok exempel gratis

Aktiebok

Aktiebok – en aktiebok är bevis på andelsrätt respektive förteckning över aktier i ett bolag.

En aktiebok är en förteckning över ett aktiebolags samtliga aktier och aktieägare samt överlåtelser av aktier. Aktieboken är offentlig och skall föras av styrelsen i alla aktiebolag; utom avstämningsbolag vars aktiebok sköts av Euroclear (gamla VPC).

I 5 kap. aktiebolagslagen hanteras reglerna kring aktieboken.

Endast den som är införd i aktieboken kan utöva de rättigheter som följer med ett aktieinnehav, såsom rösträtt, bedömning av ägarförhållandena i bolaget m.m.