Etikettarkiv: dröjsmål

Hävning av utmätning får PT

Hävning av utmätning får PT! HD-beslut: Prövningstillstånd meddelas efter att Skatteverket överklagat hovrättens beslut att upphäva utmätningen av medel mannen haft på ett konto med redovisningsskyldighet. Visserligen hade medlen inte avskilts utan dröjsmål men Skatteverket hade enligt hovrätten inte visat att han vid tidpunkten var på obestånd.

Rättsområde: Utsökningsrätt Fortsätt läsa Hävning av utmätning får PT

Rådman får kritik för dröjsmål med dom

Rådman får kritik för dröjsmål med dom! JO-beslut: En rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm får kritik för att det dröjde fyra veckor innan domen i LVM-målet meddelades. Det är inte förenligt med lagens krav på skyndsamhet att utnyttja hela den fyraveckorsfrist som föreskrivs i instruktionen för förvaltningsrätten.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt Fortsätt läsa Rådman får kritik för dröjsmål med dom