Etikettarkiv: Låg skatt vid bolagsförsäljning

Sälja bolaget med låg skatt

Hur ska man gå tillväga för att sälja sitt företag till en så låg skatt så möjligt. Det finns olika tillvägagångssätt för att minimera skatten:

– 20 procent skatt – om hela försäljningssumman ryms inom det så kallade gränsbeloppet så en utdelning ske till 20 procents skatt.

– Om försäljningssumman inte ryms inom gränsbeloppet kan företaget först säljas till ett eget holdingbolag (trädabolag/karensbolag) för ett pris motsvarande gränsbeloppet plus eget anskaffningsvärde.

Bolaget säljs därefter skattefritt externt av holdingbolaget. Gränsbeloppet kan då direkt tas ut till 20 procent skatt.

Överskjutande del av vinsten behålls i trädabolaget i fem hela kalenderår. Därefter kan den delen tas ut till 25 procent skatt om ägaren under denna tid varit passiv i detta bolag.