Kategoriarkiv: Arbetsrätt

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt

Anställningskontrakt

Anställningskontrakt  – behöver du skriva ett anställningsavtal? Här kommer du att kunna läsa vad ett anställningskontrakt ska innehålla – vi kommer att gå igenom dem väsentliga punkterna i ett anställningskontrakt. Du kommer även inom kort att kunna ladda ner en mall för ett anställningskontrakt.

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätt lagar

Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS)
Arbetstidslag (1982:673)
Semesterlag (1977:480)

– Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
– Diskrimineringslag (2008:567)
– Föräldraledighetslag (1995:584)
– Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
– Arbetsmiljölag (1977:1160)

Anställningsavtal

Anställningsavtal – behöver du skriva ett anställningsavtal? Här kommer du att kunna läsa vad ett anställningsavtal ska innehålla – vi kommer att gå igenom dem väsentliga punkterna i ett anställningsavtal. Du kommer även inom kort att kunna ladda ner en mall för ett anställningsavtal.