Etikettarkiv: arbete

Arbetet onödigt – inte full ersättning för försvarare

Arbetet onödigt – inte full ersättning för försvarare! Hovrättsbeslut: Tingsrätten friade mannen från överträdelse av besöksförbud, men gav honom inte full ersättning för försvararen. Hovrätten gör samma bedömning gällande frågan om rättegångskostnaderna. Mer arbete än normalt har inte krävts.

Rättsområde: Allmän straffrätt, Brott mot person Fortsätt läsa Arbetet onödigt – inte full ersättning för försvarare

Även hovrätten nekar god man ersättning vid inlösentvist

Även hovrätten nekar god man ersättning vid inlösentvist! Hovrättsbeslut: Minoritetsaktieägarnas gode man har inte rätt till ersättning, enligt reglerna om kostnader för skiljeförfarande i den gamla lagen om aktiebolag, av moderbolaget för arbete och utlägg i inlösentvisten. Efter att skiljedomen överklagats är det i stället rättegångsbalkens regler som ska tillämpas.

Rättsområde: Aktiebolagsrätt, Allmän processrätt Fortsätt läsa Även hovrätten nekar god man ersättning vid inlösentvist

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätt lagar

Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS)
Arbetstidslag (1982:673)
Semesterlag (1977:480)

– Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
– Diskrimineringslag (2008:567)
– Föräldraledighetslag (1995:584)
– Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
– Arbetsmiljölag (1977:1160)