Etikettarkiv: bodelning blankett

Dödsboanmälan

En bouppteckning behöver inte upprättas om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av
dödsfallet.

Finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet så måste en bouppteckning förrättas.

Observera att om den avlidne var gift eller var registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas.

Det är socialnämnden i den avlidnes kommun (där den avslidne var bosatt) som ska göra en dödsboanmälan till Skatteverket.

Kontakta socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt för vidare information om en dödsanmälan.

Bodelning

Ska ni separera och genomföra en bodelning? Vill ni genomföra en bodelning av andra skäl? Undrar ni vad som gäller och behöver ni ett bodelningsavtal?

Här kommer vi att gå igenom dem olika formerna av bodelning för:

Sambor – Sambo bodelning

Gifta – Äktenskap bodelning

Under äktenskap – Bodelning under äktenskap

Partnerskap – Registrerat partnerskap bodelning

Dödsfall – Bodelning dödsfall