Etikettarkiv: Tomträtt

Dödsboanmälan

En bouppteckning behöver inte upprättas om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av
dödsfallet.

Finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet så måste en bouppteckning förrättas.

Observera att om den avlidne var gift eller var registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas.

Det är socialnämnden i den avlidnes kommun (där den avslidne var bosatt) som ska göra en dödsboanmälan till Skatteverket.

Kontakta socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt för vidare information om en dödsanmälan.