Etikettarkiv: testamentsexekutor

Boutredning

Boutredningens syfte är i första hand att kartlägga den avlidnes (och efterlevande makes) dödsbo (dennes tillgångar och skulder), hitta den avlidnes arvingar  och ifall det finns ett testamente även hitta dennes testamentstagare.

När man har kartlagt den avlidnes dödsbo, hittat arvingarna och testamentstagare så ska övergår boutredningen så småningom till en s.k. bouppteckning och slutligen till ett arvsskifte.

I vissa fall behöver en bouppteckning inte göras, utan det räcker med att skickar en dödsboanmälan till Skatteverket.

Vem ska leda boutredningen?
– dödsbodelägarna (efterlevande make, särkullbarn och universiella testamentstagare) – om ingen testamentsexekutor eller boutredningsman har valts så leder dödsbodelägarna själva förvaltningen.
– testamentsexekutor – om den avlidne i sitt testamente har valt en testamentsexekutor så är denne som ska leda förvaltningen.
– boutredningsman – både dödsbodelägarna och testamentsexekutorn kan hos tingsrätten ansöka om att få en boutredningsman som leder förvaltningen.