Kategoriarkiv: Testamente

Boutredning

Boutredningens syfte är i första hand att kartlägga den avlidnes (och efterlevande makes) dödsbo (dennes tillgångar och skulder), hitta den avlidnes arvingar  och ifall det finns ett testamente även hitta dennes testamentstagare.

När man har kartlagt den avlidnes dödsbo, hittat arvingarna och testamentstagare så ska övergår boutredningen så småningom till en s.k. bouppteckning och slutligen till ett arvsskifte.

I vissa fall behöver en bouppteckning inte göras, utan det räcker med att skickar en dödsboanmälan till Skatteverket.

Vem ska leda boutredningen?
– dödsbodelägarna (efterlevande make, särkullbarn och universiella testamentstagare) – om ingen testamentsexekutor eller boutredningsman har valts så leder dödsbodelägarna själva förvaltningen.
– testamentsexekutor – om den avlidne i sitt testamente har valt en testamentsexekutor så är denne som ska leda förvaltningen.
– boutredningsman – både dödsbodelägarna och testamentsexekutorn kan hos tingsrätten ansöka om att få en boutredningsman som leder förvaltningen.

Enskild egendom

Hur går man tillväga för att egendom ska bli enskild egendom vid:

– äktenskap – genom överenskommelse i äktenskapsförord
– gåva – genom villkor i gåvobrev om enskild egendom
– arv – genom testamente
– testamente – genom villkor om enskild egendom i testamente
– utfallande försäkringsbelopp – villkoras som mottagarens enskilda egendom

– sambo – genom samboavtal

Inbördes testamente

Inbördes testamente – behöver du skriva ett inbördes testamente? Här kommer du att kunna läsa vad ett inbördes testamente ska innehålla – vi kommer att gå igenom dem väsentliga punkterna i ett inbördes testamente. Du kommer även inom kort att kunna ladda ner en inbördes testamente mall.

Hur man går tillväga för att att göra egendom till enskild egendom.

Testamente mall

Behöver du skriva ett testamente? Här kommer du inom kort att kunna ladda ner en testamente mall.